Contractmanagement

Keer terug naar Inkoopadvies

Leveranciers- en contractmanagment waterschap

Nadat WOLCON Inkoopadvies voor een waterschap een inkoopdiagnose werden we gevraagd leveranciersmanagement op te zetten. Het waterschap had meer dan 2.000 leveranciers. Gekozen werd om te starten met de vijftig grootste leveranciers. Allereerst werden de leveranciers in de Kraljic matrix geplaatst. Deze matrix bestaat uit vier kwadranten: knelpuntproducten, routineproducten, hefboomproducten en strategische producten. Gekozen werd voor een gediversifieerde strategie per kwadrant. Keuzes werden gemaakt zoals: kiezen we voor single sourcing versus multiple sourcing, kiezen we voor korte termijn relaties of voor lange termijn relaties. Voor elke leverancier werd de huidige performance en de gewenste performance bepaald. In nauw overleg met de leveranciers werd het leveranciersmanagement opgezet.


Leveranciers- en contractmanagement multinational

Voor een bedrijfsonderdeel van een grote multinational heeft WOLCON Inkoopadvies een contractaudit uitgevoerd. In overleg met opdrachtgever is een vijftigtal contracten geanalyseerd die samen 80 procent vertegenwoordigen van het inkoopvolume. Bij de analyse van de contracten is gebruik gemaakt van de contracten zelf, het onderliggende programma van eisen, interviews met de betreffende inkoper en de beschikbare management informatie. Vervolgens heeft WOLCON Inkoopadvies praktische aanbevelingen opgesteld die vervolgens door een implementatieteam uitgevoerd werden.

Contact opnemen

drs André Wolterink
06 21 80 73 87