Inkoopdiagnose

  • Wat is uw inkoopvolume?
  • Hoeveel leveranciers heeft u?
  • Hoeveel facturen sturen al die leveranciers jaarlijks?
  • Welk deel van de inkoop wordt via contracten ingekocht?

Een inkoopdiagnose geeft antwoord op al deze vragen. De inkoopdiagnose is een inkoopinstrument waarmee de huidige kwantitatieve en kwalitatieve status van inkoop geanalyseerd wordt.

Het belangrijkste doel van een inkoopdiagnose is het vaststellen van een nulsituatie. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot inkoop? Het resultaat van de Inkoopdiagnose is een gedegen en gedetailleerd inzicht in de huidige stand van zaken. Meten is weten. De inkoopdiagnose vormt bovendien een uitstekende basis voor een inkoop professionaliseringstraject. Een andere belangrijk doel van een inkoopdiagnose is het monitoren van veranderingen. Voor overheidsorganisaties geldt bovendien dat een inkoopdiagnose informatie verschaft over de aanbestedingsplichtigheid van inkoopsegmenten. Door het periodiek uitvoeren van de inkoopdiagnose kunnen resultaten uit het verleden vergeleken worden met de huidige situatie.

Download hier een PDF document met meer informatie over inkoopdiagnose.

Klik hier om een PDF te downloaden over het MSU+ model.