Inkoopactieplan

Nadat een Inkoopdiagnose is uitgevoerd en het Inkoopbeleid is opgesteld, wordt een Inkoopactieplan opgesteld. Een Inkoopactieplan is een gestructureerd plan waarin concreet wordt aangegeven wat de Inkoopdoelstelling voor de korte (1 jaar) en middellange termijn (2-3 jaar) zijn en hoe de doelstellingen (projectmatig) gerealiseerd kunnen worden. Wolcon Inkoopadvies heeft veel ervaring met het opstellen van Inkoopactieplannen. We hebben voor diverse opdrachtgevers Inkoopactieplannen opgesteld.  

Een Inkoopactieplan

  • Geeft richting aan het professionaliseringtraject
  • Geeft heldere en concrete doelstellingen
  • Geeft prioriteiten aan
  • Geeft inzicht in kosten en baten
  • Geeft een heldere tijdsplanning