Inkoopbeleid

Aan de basis van een professionele inkooporganisatie ligt een inkoopbeleid. Het inkoopbeleid is een afgeleide van het bedrijfsbeleid. In het inkoopbeleid worden de kaders en richtlijnen van de inkoopfunctie gegeven. Wolcon Inkoopadvies heeft veel ervaring met het opstellen van Inkoopbeleid. We hebben voor diverse opdrachtgevers het inkoopbeleid opgesteld.

Wij adviseren u graag bij het opstellen van uw inkoopbeleid. Allereerst stellen we samen met u de doelstellingen van het inkoopbeleid op. Vervolgens wordt bepaald hoe de inkooporganisatie ingericht moet worden. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de inkoopfunctie is georganiseerd en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.

Aansluitend worden de economische beleidsuitgangspunten bepaald. In dit hoofdstuk komen zaken als concurrentiestelling, het aantal leveranciers per segment en reciprociteit aan de orde. Vervolgens worden de juridische en procedurele beleidsuitgangspunten bepaald. Zaken die onder andere aan bod komen zijn: hoe gaan we om met inkoopvoorwaarden, contractvoorwaarden en naleving van wet- en regelgeving.

Daarna worden de ethische en ideële beleidsuitgangspunten opgesteld. Keuzes ten aanzien van duurzaam inkopen, inkoopethiek en integriteit worden in dit onderdeel bepaald. Nadat al deze keuzes zijn gemaakt, wordt nog bepaald hoe de evaluatie en communicatie uitgevoerd wordt. Wij adviseren u om uw inkoopbeleid in ieder geval elke vijf jaar te toetsen en aan te passen.