Inkoop verbetertrajecten

WOLCON Inkoopadvies is sinds 2001 gespecialiseerd in inkoop verbetertrajecten. Of het nu gaat om de optimalisatie van een enkel inkoopsegment of om de optimalisatie van de integrale inkoopfunctie. Wij weten besparingen te realiseren van dertig procent en meer. Dit doen we door onze gestructureerde aanpak.

Allereerst maken we een grondige detailanalyse per inkoopsegment. Alle aspecten worden geanalyseerd, zowel het tactische- als het operationele inkoopproces. Allereerst wordt het specificatietraject onder de loep genomen. In de specificatiefase valt vaak de grootste besparing te realiseren. We onderzoeken in hoeverre de behoefte beter gespecificeerd kan worden door te focussen op functionele specificaties in plaats van technische specificaties. Overspecificaties moeten zoveel mogelijk gereduceerd worden. Aansluitend wordt het selectietraject en contracteringstraject onderzocht. We analyseren de leveranciersmarkt en bekijken in hoeverre we leveranciersbundeling toe kunnen passen. Ook worden de contracten onder de loep genomen. We analyseren hoeveel procent van de inkoop middels contracten wordt ingekocht en welke verbeterpunten de huidige contracten hebben. Hierbij worden tevens de inkoopvoorwaarden tegen het licht gehouden.

Ook het operationele inkoopproces ontkomt niet aan een grondige analyse. Weet u bijvoorbeeld dat het verwerken van een factuur tussen 35 en 75 euro kost? De leverancier maakt bovendien dezelfde kosten aan zijn kant. Een reductie van het aantal facturen leidt vaak tot aanzienlijke besparingen.

Op basis van onze detailanalyse komen we met gedegen verbetervoorstellen die we vervolgens implementeren. Het hele inkoopproces wordt van voor tot achter tegen het licht gehouden en efficiënter ingericht. We denken out-of-the-box en komen daardoor vaak met verrassende verbeterideeën.