Inkoopdiagnose

Keer terug naar Inkoopadvies

Inkoopdiagnose farmaceutische organisatie

Een farmaceutische organisatie wilde haar inkoopfunctie verbeteren en schakelde WOLCON Inkoopadvies in. Als eerste stap in het verbetertraject werd een inkoopdiagnose uitgevoerd. Allereerst werd door de consultants van WOLCON Inkoopadvies een kwantitatieve inkoopdiagnose uitgevoerd. Vanuit de crediteurenadministratie werd een download gemaakt van alle facturen op factuurregelniveau over een heel boekjaar. Samen met de klant werd het bestand opgeschoond en werden inkoopsegmenten gedefinieerd. Vervolgens werden alle leveranciers toegewezen aan inkoopsegmenten. De consultants voerden analyses uit en maakten een gedegen rapportage. Inzichtelijk werd gemaakt wie, wat waar inkocht. Zo werd bijvoorbeeld per inkoopsegment inzichtelijk bij welke leveranciers werd ingekocht en welke business units met dezelfde leveranciers werkten. Na de kwantitatieve diagnose werd aan de hand van interviews een kwalitatieve inkoopdiagnose gemaakt. Inzichtelijk werd gemaakt hoe professioneel de organisatie inkocht en waar de verbeterpotentiëlen lagen. Nadat de resultaten van de inkoopdiagnose gepresenteerd werden aan het bestuur, werd een inkoopverbetertraject opgestart. Dit leidde tot substantiële besparingen voor de farmaceut.


Inkoopdiagnose gemeente

Een middelgrote gemeente kende een decentrale inkoopfunctie. Budgethouders waren zelf verantwoordelijk voor de inkooptrajecten. Dit leidde ertoe dat niemand binnen de gemeente een volledig inzicht had in de inkoopfunctie. Globaal was bekend wat het inkoopvolume was maar het was bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel leveranciers de gemeente had, wie de grootste leveranciers waren en hoeveel facturen de leveranciers stuurden. WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd een inkoopdiagnose uit te voeren. Allereerst werd een kwantitatieve inkoopdiagnose uitgevoerd die veel stuurinformatie opleverde. Vervolgens werd aan de hand van het MSU+ model een kwalitatieve inkoopdiagnose uitgevoerd. De inkoopfunctie van de gemeente werd gestructureerd in kaart gebracht aan de hand van zes ondersteunende processen en acht strategische processen. Duidelijk werd welke stappen de gemeente moest nemen om haar inkoopfunctie te professionaliseren. WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd de gemeente te begeleiden in haar inkoop professionaliseringstraject.

Contact opnemen

drs André Wolterink
06 21 80 73 87