Inkoopbeleid

Keer terug naar Inkoopadvies

Inkoopbeleid logistieke organisatie

Nadat WOLCON Inkoopadvies een inkoopdiagnose had uitgevoerd, vroeg de klant ons om het inkoopbeleid te schrijven. Het inkoopbeleid was aanwezig maar sterk gedateerd. Allereerst werd een werkgroep geformeerd die verantwoordelijk was voor het opstellen van het inkoopbeleid. In de werkgroep waren inkopers, budgethouders en juristen vertegenwoordigd. Bovendien werd een klankbordgroep ingesteld, met name om draagvlak binnen de gemeente te creëren.

WOLCON Inkoopadvies stelde een raamwerk voor het inkoopbeleid op. Middels workshops werden per onderdeel de keuzes gemaakt. Deze keuzes werden voorgelegd aan de klankbordgroep. Aansluitend werd door WOLCON Inkoopadvies het inkoopbeleid opgesteld en geïmplementeerd in de organisatie.

Contact opnemen

drs André Wolterink
06 21 80 73 87