Inkoopactieplan

Keer terug naar Inkoopadvies

Inkoopactieplan productiebedrijf

WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd een inkoopdiagnose en een inkoopactieplan op te stellen voor een productiebedrijf. Nadat de inkoopdiagnose was afgerond, werd het inkoopactieplan opgesteld als startpunt voor een inkoopverbetertraject.

Het inkoopactieplan bestond grofweg uit de volgende onderdelen:

 • Interne analyse
  • Resultaten kwantitatieve diagnose
  • Resultaten kwalitatieve diagnose
  • Resultaten portfolio analyse
 • SWOT analyse inkoopfunctie
  • Sterkten
  • Zwakten
  • Kansen
  • Bedreigingen
 • Doelstellingen
  • Korte termijn, 1 jaar
  • Langere termijn 2-3 jaar
 • Randvoorwaarden
 • Projectorganisatie
 • Communicatie en besluitvorming
 • Capaciteitsplanning

Contact opnemen

drs André Wolterink
06 21 80 73 87