Inkoop verbetertrajecten

Keer terug naar Inkoopadvies

Inkoopverbetertrajecten handelsbedrijf

Een internationaal handelsbedrijf in de voedingsmiddelen industrie verkeerde in zwaar weer. De resultaten waren de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd. De directie besloot om de focus te leggen op het structureel verlagen van kosten. WOLCON Inkoopadvies werd ingeschakeld om de kostenreductie te realiseren.

Samen met de directie van het bedrijf werden zeven grote inkoopsegmenten aangewezen om het grootste deel van de kostenreductie te realiseren. Er werd een stuurgroep geformeerd en per inkoopsegment werd een werkgroep ingericht. Directieleden namen zitting in de stuurgroep zodat de lijnen kort waren en snel tot besluitvorming gekomen kon worden. De werkgroepen gingen onder leiding van een consultant van WOLCON Inkoopadvies aan de slag.

Grondig en systematisch werden alle besparingsmogelijkheden per inkoopsegment geïnventariseerd. Alle aspecten van het inkoopproces werden onder de loep genomen. Er werden veel nieuwe leveranciers geselecteerd en scherpe contracten gesloten. De kostenreductie werd ruimschoots gerealiseerd.

Contact opnemen

drs André Wolterink
06 21 80 73 87