Coaching

Keer terug naar Inkoopadvies

Coaching professionalisering inkoopfunctie woningcorporatie

WOLCON Inkoopadvies werd geselecteerd om een aantal inkopers van een Woningcorporatie te coachen in een inkoop professionaliseringtraject. Allereerst werd samen met de klant een globale planning opgesteld voor het professionaliseringtraject. Vervolgens werd aan de hand van het MSU model een inkoopdiagnose uitgevoerd en werd een kwantitatieve analyse gemaakt. De medewerkers voerden de analyse zelf uit en werden gecoacht door WOLCON Inkoopadvies. Op basis van de gegevens uit de inkoopdiagnose werd een concreet inkoopactieplan opgesteld met doelstellingen voor de komende twee tot drie jaar. Aansluitend werd met enkele 'quick wins' gestart. Dit zijn projecten waarbij in een kort tijdsbestek veel geld kan worden bespaard. Op deze manier werd tevens draagvlak in de organisatie gecreëerd. Daarna werden overige inkoopsegmenten aangepakt en werd een inkoopbeleid opgestart. De medewerkers voerden de activiteiten zoveel mogelijk zelf uit waarbij WOLCON Inkoopadvies de medewerkers coachte en waar mogelijk ondersteunde. Tot slot werden inkoopstandaarden opgezet.


Coaching professionalisering inkoopfunctie scholengemeenschap

Een scholengemeenschap riep de hulp van WOLCON Inkoopadvies in om de inkoopfunctie te professionaliseren. Medewerkers moesten meelopen in het traject en actief participeren in het project (learning on-the-job). Allereerst werd een quick-scan gemaakt van de huidige inkoopsituatie. Vervolgens werd een inkoopbeleid opgesteld en werden verbetertrajecten gedefinieerd aan de hand van de inkoopportfolio analyse (Kraljic). Begonnen werd met een aantal 'quick wins' waarbij in een kort tijdsbestek veel geld werd bespaard. Vervolgens werden overige inkoopsegmenten geoptimaliseerd en werden overige verbeterprojecten opgestart, zoals het opstellen van inkoopbeleid, ontwikkelen van inkoopvaardigheden van medewerkers, het ontwikkelen van inkoopstandaarden en –tools en het ontwikkelen van een contract management systeem.

Contact opnemen

drs André Wolterink
06 21 80 73 87