Techniek & Logistiek

Keer terug naar Europese aanbesteding

Europese aanbesteding ambulancevoertuig veiligheidsregio

Een veiligheidsregio was voornemen een raamovereenkomst af te sluiten voor de levering van in totaal 15 ambulance voertuigen. Het betrof een initiële levering van zeven voertuigen. De overige voertuigen zouden in de loop van de tijd stuksgewijs afgenomen worden.

Een verwervingsteam werd opgericht waarin verplegers, chauffeurs facilitaire medewerkers en financiële medewerkers deelnamen. Het verwervingsteam stelde onder leiding van de adviseur de aanbestedingsdocumenten op. Allereerst werden alle eisen en wensen aan het voertuig vastgelegd. Vervolgens kwamen alle eisen en wensen ten aanzien van de dienstverlening aan bod. De gunningcriteria waren prijswensen, autowensen en dienstverleningswensen. De prijs bestond uit een opbouw van de totall cost of ownership (TCO). Na gunning werd een raamovereenkomst gesloten met de winnende partij. Door het grote inkoopvolume werd een grote besparing gerealiseerd. Bovendien werd de rechtmatigheid geborgd.

Europese aanbesteding energie gemeente

WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd om het Europese aanbestedingstraject energie uit te voeren. Een projectteam werd geformeerd dat onder leiding van WOLCON Inkoopadvies de Europese aanbesteding uitvoerde. De aanbesteding bestond uit twee percelen. Perceel één betrof duurzame elektriciteit en perceel twee betrof gas. Het gunningcriterium was de laagste prijs waarbij de inschrijvers per perceel een opslagpercentage bovenop de generieke inkoopprijs moesten offreren. Voor deze methodiek werd ondermeer gekozen omdat de prijzen voor elektriciteit en gas een zeer beperkte gestanddoeningstermijn hebben.

Zorgvuldig werd het programma van eisen en de overige aanbestedingsdocumenten opgesteld. Zaken als programmaverantwoordelijkheid, duurzaamheidscertificaten en dergelijke werden goed in de eisen vastgelegd. Vervolgens werd de aanbesteding gepubliceerd. De opdracht werd per perceel gegund aan de inschrijver met het laagste opslagpercentage. Het resultaat was een overeenkomst voor drie jaar. Een flinke besparing werd gerealiseerd en de rechtmatigheid werd geborgd.

Contact opnemen

drs André Wolterink
06 21 80 73 87