Overige

Keer terug naar Europese aanbesteding

Europese aanbesteding medicijnen zorginstelling

Twee GGZ instellingen waren recent gefuseerd. Beide instelling gaven grote bedragen uit aan de medicijnen en apothekersdiensten van met name intramurale patiënten. Veel locaties waren verschillend ingericht. Alle locaties waren uniek ingericht en verschilden sterk van elkaar. De toezichthoudende rol van de apotheker verschilde per locatie. Sommige locaties hadden wel een depotheek, andere niet. Ook de geneesmiddelendistributie verschilde per locatie. Sommige locaties maakten gebruik van baxteren, andere weer niet. Op sommige locaties werd wel met medicijnkarren gewerkt op andere locaties niet.

Er werd een werkgroep ingesteld onder leiding van de consultant van WOLCON Inkoopadvies om de verschillen per locatie inzichtelijk te maken en te analyseren. Vervolgens werd het aanbestedingsdocument opgesteld en werd de aanbesteding uitgevoerd. Het resultaat van de Europese aanbesteding was een langdurige overeenkomst met één partij waarbij de kwaliteit van de levering en dienstverlening verbeterd werd en de risico’s beheersbaar waren. Bovendien werd een substantiële besparing gerealiseerd en werd de rechtmatigheid geborgd.

Contact opnemen

drs André Wolterink
06 21 80 73 87