Marketing & Communicatie

Keer terug naar Europese aanbesteding

Europese aanbesteding chemicaliën waterschap

Een waterschap wilde de inkoop van chemicaliën opnieuw Europees aanbesteden omdat de huidige overeenkomst expireerde. WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd dit proces te begeleiden. Het waterschap nam diverse soorten chemicaliën af die allemaal in bulk geleverd moesten worden. Een werkgroep werd opgericht die allereerst de eisen en wensen vaststelde. Een van de vereisten was dat de leverancier middels telemetrie de huidige voorraad van de chemicaliën kon uitlezen en op basis van deze gegevens de chemicaliën aan kon vullen tot het vereiste niveau.

Ten aanzien van de prijs werd gekozen voor een vaste prijs in het eerste jaar. De prijsstelling van de volgende jaren werd middels een opslagpercentage op een index vastgelegd. Vervolgens werd het aanbestedingsdocument gemaakt en voorgelegd aan de stuurgroep. Na goedkeuring werd onder leiding van WOLCON Inkoopadvies de Europese aanbesteding verder uitgevoerd. Met de winnende inschrijver werd een overeenkomst gesloten voor een periode van één jaar met twee keer een optie tot verlenging van één jaar.

Europese aanbesteding Drukwerk gemeente

WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd om het Europese aanbestedingstraject ‘Drukwerk’ als trekker uit te voeren. De aanbestedende dienst had weinig capaciteit om input te geven. Onze consultant werd gevraagd om een gedegen inventarisatie te maken en vervolgens het gehele aanbestedingsdocument te schrijven. Hij had een sterk sturende rol en samen met de opdrachtgever en een klein projectteam werden alle aanbestedingskeuzes gemaakt (aantal percelen, gunningcriterium en dergelijke). De consultant was verantwoordelijk voor het gehele traject, van inventarisatie tot en met implementatie. Het resultaat was een uitstekende raamovereenkomst met drie partijen voor het perceel commercieel drukwerk en één partij voor het perceel handelsdrukwerk.


Europese aanbesteding Drukwerk ZBO

Het bedrag dat de ZBO uitgaf aan drukwerk overschreed ruimschoots het drempelbedrag voor Europees aanbesteden. De ZBO besloot om een Europese aanbesteding met twee percelen uit te voeren, handelsdrukwerk en commercieel drukwerk. WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd om de Europese aanbesteding integraal te begeleiden. De gedegen materiekennis, marktkennis en aanbestedingskennis werd aangewend om de Europese aanbesteding uit te voeren. Een projectteam werd geformeerd dat onder leiding van WOLCON Inkoopadvies de Europese aanbesteding zeer succesvol uitvoerde. Het resultaat was een raamovereenkomst voor vier jaar. Een flinke besparing werd gerealiseerd en de rechtmatigheid werd geborgd.

Europese aanbesteding grafische vormgeving ministerie

Een directoraat van een ministerie wilde een Europese aanbesteding grafische vormgeving uitvoeren. Het bedrag dat de gemeente hieraan uitgaf was groter dan het drempelbedrag voor Europees aanbesteden. WOLCON Inkoopadvies werd gevraagd om de Europese aanbesteding uit te voeren. De omvang van de opdracht bestond uit vormgeving voor zowel gedrukte media als digitale media.

Een werkgroep werd geformeerd waarin met name grafische- en marketing medewerkers deelnamen. Voor de inhuur van vormgevers, zoals grafisch ontwerpers, dtp’ers en traffic medewerkers, werden functieprofielen opgesteld. Vervolgens werden de eisen en wensen opgesteld en werden de overige aanbestedingsdocumenten opgesteld.

Alle inschrijvers die de opdracht nog konden winnen, werden uitgenodigd een presentatie te verzorgen waarin het creatieve proces werd beoordeeld. De opdracht werd vervolgens gegund aan de inschrijver met de 'economisch meest voordelige inschrijving'. WOLCON Inkoopadvies verzorgde ook de implementatie van de contracten.

Contact opnemen

drs André Wolterink
06 21 80 73 87